Pengenalan

Penganjuran Simposium Intervensi Awal dan Pendidikan Inklusif (SIAP2021) adalah julung kalinya dianjurkan oleh Pusat GENIUS Kurnia, Bahagian GENIUS, Kementerian Pendidikan Malaysia (PGK) dan akan dilaksanakan secara dalam talian. Simposium ini terbuka kepada semua warga pendidik sama ada dari agensi Kerajaan dan badan bukan Kerajaan (NGO) serta pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT) Awam dan juga swasta.

Objektif

Meningkatkan kemahiran pendidik dalam bidang intervensi awal dan pendidikan inklusif

Perkongsian amalan pendidikan inklusif dan pendidikan khas antara organisasi
Menjalinkan kerjasama pelbagai pihak sama ada dari Agensi Kerajaan dan Badan bukan Kerajaan (NGO) supaya dapat bersama-sama meningkatkan kemenjadian murid berkeperluan khas dalam intervensi awal dan pendidikan inklusif

Sesi

Hari Pertama : 29 Okt 2021

Perasmian Pembukaan

Ucapan Pembukaan
Dr. Nil Farakh binti Sulaiman
Pengarah Pusat GENIUS Kurnia

Majlis Perasmian
YBhg. Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

Sesi Ucap Utama

Sesi Ucap Utama
Dr. Low Hui Min
Pensyarah Pendidikan Khas
Pusat Pengajian Imu Pendidikan Khas
Universiti Sains Malaysia

Bicara Ilmu 1

Kepentingan Intervensi Awal kepada
Anak Berkeperluan Khas
Prof. Madya Dr. Hasnah binti Toran
Pensyarah Pendidikan Khas
Universiti Kebangsaan Malaysia

Sesi Selari 1

Bilik 1 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bilik 2 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bicara Ilmu 2

Akomodasi dan Modifikasi di dalam Kelas Inklusif
Perkongsian ilmiah yang menerangkan asas, idea, dan konsep untuk melakukan modifikasi dan akomodasi yang diperlukan bagi persekitaran dan murid kelas inklusif.

Puan Nazmin binti Abdullah
Pensyarah Pendidikan Khas
IPG Kampus Darulaman

Bilik 1 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bilik 2 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bicara Ilmu 3

Reka Bentuk Sejagat Dalam Pendidikan
Perkongsian ilmiah yang menerangkan asas rekabentuk untuk pembelajaran bagi murid berkeperluan khas.

Ts. Dr. Roslinda binti Alias
Pengarah Pusat Perkhidmatan OKU
Universiti Teknologi MARA

Hari Kedua : 30 Okt 2021

Pembukaan Hari Kedua

Kemenjadian Murid Masalah Pembelajaran Menerusi Intervensi Awal ke Pendidikan Inklusif
Perkongsian ilmiah daripada pakar pendidikan

 

Bicara Ilmu 4

Pedagogi Pandemik untuk Murid Berkeperluan Khas
Perkongsian ilmiah yang menerangkan kaedah pengajaran kepada murid berkeperluan khas pasca covid

Dr. Shyielathy a/p Arumugam
Guru Pendidikan Khas
SMK Datuk Haji Abdul Wahab, Perak

Sesi Selari 3

Bilik 1 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bilik 2 : Pembentangan dan perkongsian hasil kajian pembentang.

Bicara Ilmu 5

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah
Perkongsian ilmiah yang menerangkan kaedah pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dari sudut pandang pelbagai peringkat seperti pengurusan, penyelaras dan guru pendidikan khas itu sendiri.

En. Jamaludin bin Mohd Hashim
Guru Besar SK Taman Koperasi Polis

Puan Nurul Huda binti Wan Abdullah
Penyelaras Inklusif SK Desa Pinggiran Putra

Puan Haslina binti Jaafar
Guru Pendidikan Khas
SK Seremban 2A

Santapan Minda

Pengisian Persediaan Murid Berkeperluan Khas (MBK) Ke Sekolah
Perkongsian bahan grafik dan tips yang menerangkan kerjasama yang boleh dilakukan antara guru dan ibu bapa, bagi membantu menggalakkan penglibatan MBK dalam sesi persekolahan dan perkara berbangkit dalam program pendidikan inklusif.

Forum Perdana

Hala Tuju Pendidikan Inklusif di Malaysia

Puan Hajah Salmah binti Jopri
Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

Prof. Madya Dr Mazlina binti Che Mustafa
Pengarah National Child Development Research Centre (NCDRC)
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Puan Ng Lai Thin
Pengarah Projek National Early Childhood Intervention Council (NECIC)

Simposium Intervensi Awal dan Pendidikan Inklusif

Simposium Intervensi Awal dan Pendidikan Inklusif (SIAP 2021) ini telah dijalankan pada 29 Oktober 2021 – 30 Oktober 2021 secara dalam talian.

Facebook GENIUS Kurnia menjadi media sosial dan laman sesawang SIAP 2021 telah digunakan sepanjang simposium berlangsung.

Anda boleh muat turun E-Prosiding Simposium Intervensi Awal #SIAP2021 pada pautan dibawah.

Tema

“Kemenjadian Murid Berkeperluan Khas Menerusi Intervensi Awal ke Pendidikan Inklusif”

Sub Tema

Intervensi Awal

Pemerkasaan Guru melalui Latihan

Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Murid Berkeperluan Khas

Kepentingan Perkhidmatan Sokongan untuk Murid dengan Keperluan Khas di Sekolah

Peralatan Sokongan kepada Murid Berkeperluan Khas

j

Peralatan Inklusif secara Digital

Pengajaran Berasaskan Teknologi

Pemerkasaan Ibu Bapa serta Komuniti Mengenai Pendidikan Khas

Pelaksanaan STREAM (Sains, Teknologi, Membaca, Kejuruteraan, Seni, Muzik) dalam Pendidikan Khas

Pendidikan Inklusif

Jualan Amal

Simposium Intervensi Awal dan Pendidikan Inklusif

Simposium Intervensi Awal dan Pendidikan Inklusif (SIAP 2021) ini telah dijalankan pada 29 Oktober 2021 – 30 Oktober 2021 secara dalam talian.

Facebook GENIUS Kurnia menjadi media sosial dan laman sesawang SIAP 2021 telah digunakan sepanjang simposium berlangsung.